...

تلو تلو می خورم در کوچه باغ های نگاه تو
من خودم را همان جا نزدیک تو فراموش کرده ام
خنده های تو مرا در من گم می کند

/ 0 نظر / 15 بازدید