تعلیق

ترجیح می دهم در مالیخولیای افکارم از هملت پیشی بگیرم تا به خاطر تعلیق از خاطرات تو آنقدر پست خمیده شوم و غرورم را همچون شعور و احساساتی که تو به بازی گرفتی به بازی بگیرم و به التماس آلوده کنم.

/ 0 نظر / 13 بازدید