ماندن

در فلسفه ماندنم فقط چند قطره از عصاره زندگی باقیست!
در فلسفه این نگاه بیگانه آسمانم همچنان از زمین بیزار است!

/ 0 نظر / 5 بازدید