مغرور

پشت آن چشم ها هیچ چیزی نمی بینم جز خلائی که بر احساسات غلبه می کند. سرد و مغرور همچون دست های من که گل زندگی را پژمرده کرد.

/ 1 نظر / 13 بازدید
سیب آبی

باشد كه نگاه هامان را تغيير دهيم.